web maker

DISCLAIMER

Hoewel Assurantiekantoor Alessie redelijke inspanningen levert om nauwkeurige en up-to-date informatie op deze website op te nemen, treden er soms fouten of weglatingen op. Assurantiekantoor Alessie wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, hetzij in contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, punitieve of speciale schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw toegang tot of gebruik van deze site.

Alle informatie op deze site, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, tekst en links naar andere sites, wordt geleverd "zoals ze is" en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dergelijke informatie wordt verstrekt, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zonder enige expliciete of impliciete garantie, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk op en vrijheid van computervirussen of iets dergelijks. apparaten uitschakelen.

Assurantiekantoor Alessie staat niet in voor de toereikendheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor fouten of weglatingen daarin. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het evalueren van de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van alle informatie of andere inhoud die op deze site beschikbaar is.

Assurantiekantoor Alessie biedt geen garantie voor de foutloze en ononderbroken service van deze website.


 REGISTRATIES EN REGELGEVING 

Assurantiekantoor Alessie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24121113.

Assurantiekantoor Alessie is geautoriseerd en gereguleerd door de AFM
(Autoriteit Financiële Markten) om verzekeringsbemiddelingsactiviteiten uit te voeren onder registratienummer 12012994.

Klachten kunnen worden ingediend bij KiFiD (het financiele klachteninstituut) - www.kifid.nl - onder nr. 300.008871.